Δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Γάμου

Δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Γάμου

Για την έκδοση άδειας προκειμένου να τελεσθεί το μυστήριο του γάμου απαιτούνται τα ακόλουθα δύο στάδια:

α) Έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας

Κάθε μελλόνυμφος προσέρχεται αυτοπροσώπως στον ναό της ενορίας του/της,  εκεί δηλαδή που κατοικεί τα τελευταία χρόνια, έχοντας μαζί του/της:

 1. Αστυνομική Ταυτότητα,
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως στην οποία να αναφέρεται ο ναός που τελέσθηκε η βάπτιση (εκδίδεται από τα ΚΕΠ) ή Πιστοποιητικό Βαπτίσεως (εκδίδεται από τον ναό που τελέσθηκε το μυστήριο),
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως (εκδίδεται από τα ΚΕΠ), συνοδευόμενος/η από δύο ενήλικες μάρτυρες με τις αστυνομικές τους ταυτότητες (ένας/μία εκ των δύο μπορεί να είναι συγγενής πρώτου βαθμού).

Οι συναντήσεις για την έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση με τον εφημέριο στον τηλεφωνικό αριθμό του ναού.


Ειδικές περιπτώσεις:

  • Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος προσκομίζεται και η Ληξιαρχική Πράξη τελέσεως πολιτικού γάμου.
  • Αν έχει προηγηθεί διάζευξη από εκκλησιαστικό γάμο οι μελλόνυμφοι προσκομίζουν και το Διαζευκτήριο, στο οποίο γράφεται η ένδειξη ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ.
  • Αν έχει υπάρξει διάζευξη από πολιτικό γάμο κατατίθεται και η Ληξιαρχική Πράξη λύσεως του πολιτικού γάμου.
  • Σε περίπτωση δευτέρου ή τρίτου γάμου από χηρεία οι μελλόνυμφοι προσκομίζουν και Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του/της συζύγου από τον προηγούμενο γάμο και Πιστοποιητικό τελεσθέντος γάμου με τον σύζυγο/σύζυγο που απέθανε.
  • Ετερόδοξοι μελλόνυμφοι (ρωμαιοκαθολικοί, προτεστάντες, αρμενορθόδοξοι, κοπτορθόδοξοι, συροϊακωβίτες και μέλη της Αιθιοπικής Εκκλησίας) που θα τελέσουν ορθόδοξο γάμο με ορθόδοξο πρόσωπο εκδίδουν το Πιστοποιητικό Αγαμίας τους στην Εκκλησιαστική Αρχή που ανήκουν.
  • Γάμος ορθοδόξου χριστιανού με αλλόθρησκο (μη χριστιανό) δεν επιτρέπεται.
  • Στην περίπτωση που ο μελλόνυμφος/η είναι αλλοδαπός/η ή ανήλικος/η ή μέλος ελληνικής παλαιοημερολογίτικης εκκλησίας θα λάβει περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του ναού.

 

β) Έκδοση Άδειας Γάμου (εκδίδεται στον ναό που θα τελεσθεί το μυστήριο).

Για την έκδοση Άδειας Γάμου απαιτείται η προσκόμιση αυτοπροσώπως των ακόλουθων δικαιολογητικών και από τους ΔΥΟ μελλονύμφους, οι οποίοι και θα υπογράψουν την αίτηση άδειας. Οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1. τα Πιστοποιητικά Αγαμίας τους όπως αυτά εκδόθηκαν στις ενορίες τους (βλ. στάδιο 1),
 2. απόκομμα ημερήσιας εφημερίδας που έχει καταχωρισθεί η αγγελία του γάμου (προσκομίζεται ολόκληρο το φύλλο της εφημερίδας),
 3. παράβολο χαρτοσήμου από Δ.Ο.Υ. ονομαστικής αξίας 15 ευρώ (κοστίζει 18 ευρώ),
 4. τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες. Σε περίπτωση αλλοδαπού/ής μελλονύμφου προσκομίζεται το Διαβατήριο του/της (και Άδεια Παραμονής αν προέρχεται από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

(Σημειώνεται ότι ο αριθμός των τελεσθέντων πολιτικών ή εκκλησιαστικών γάμων, συνολικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις).

Πριν την απόκτηση και την προσκόμιση των δικαιολογητικών απαιτείται τηλεφωνική συνεννόηση με τον εφημέριο του ναού στον οποίο θα τελεσθεί το Μυστήριο.

Τι σημαίνει Γάμος για την Εκκλησία

(από την ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεώς μας)

Ο Γάμος Μυστήριο της Εκκλησίας: https://www.imns.gr/mitropoli/ekdoseis/145-gamos-mystirio-t-s-kklisias

Δικαιολογητικά Βαπτίσεως

Δικαιολογητικά Βαπτίσεως

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Οι γονείς προσέρχονται στον ναό και σε συνεννόηση με τον εφημέριο καθορίζεται η ημερομηνία και η ώρα της Βαπτίσεως.

Προσκομίζουν:

 1. Αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως του παιδιού. Αν οι γονείς δεν διαμένουν εντός των ορίων της ενορίας που θα τελεσθεί η Βάπτιση, τότε επισκέπτονται την ενορίας τους με το παραπάνω έγγραφο, και λαμβάνουν άδεια Μεταβίβασης Βαπτίσεως για τον ναό που θα τελεσθεί το μυστήριο.
 2. Φωτοτυπίες των Αστυνομικών Ταυτοτήτων τους.

Οι γονείς θα υπογράψουν την Αίτηση Βαπτίσεως ενώπιον του εφημερίου, στην οποία θα δηλωθεί και το όνομα του παιδιού.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

Ο ανάδοχος οφείλει να είναι μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας[1] και να μην τελεί σε κατάσταση συμφώνου συμβιώσεως ή πολιτικού γάμου.

Ο ανάδοχος προσέρχεται και υπογράφει την Αίτηση Βαπτίσεως προσκομίζοντας:

 1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως (από τον ναό που έχει βαπτισθεί) ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως (από τα ΚΕΠ) στην οποία να αναγράφεται ο ναός που τελέσθηκε η Βάπτισή του.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως από τα ΚΕΠ (αν είναι άγαμος).
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (αν είναι έγγαμος), στην οποία να φαίνεται ο ναός τελέσεως του Γάμου (από τα ΚΕΠ).
 4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
[1] Μέλη της Αρμενορθόδοξης, Κοπτορθόδοξης και Αιθιοπικής Εκκλησίας, καθώς και της Εκκλησίας του Παλαιού Ημερολογίου δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι.

Λίγα λόγια για το Μυστήριο της Βαπτίσεως

(από την ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεώς μας)

Τί πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς: https://www.imns.gr/mitropoli/ekdoseis/147-h

Τί πρέπει να γνωρίζει ο ανάδοχος: https://www.imns.gr/mitropoli/ekdoseis/148-vaptisi-mystirio-t-s-kklisias-gia-ton-anadoxo